ทิศทางธุรกิจยุคดิจิตอล ..Business Talk By Dr.Aod

ทิศทางธุรกิจยุคดิจิตอลมาแล้ว..Business Talk By Dr.Aod

โพสต์โดย Dr.Prasit Rattanaphan เมื่อ 13 กันยายน 2016

ทิศทางธุรกิจยุคดิจิตอล ..Business Talk By Dr.Aod
ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง 
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
สังกัด      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 204
e-Mail    prasit@hu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
– การบริหารการตลาด Branding Management เทคนิคการขายและการบริการ การจัดจำหน่าย
– การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบริการที่เป็นเลิศ จิตวิญญาณทางการขาย