เทคโนโลยีโลกเสมือน AR (Augmented Reality)

ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากเดิม สมาร์ทโฟนจึงเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของการใช้ชีวิต ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้ดึงดูดความสนใจ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้แก่ “เทคโนโลยีเสมือนจริง” Augmented Reality หรือ AR และเมื่อเร็ว ๆ มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทค่ายใหญ่ที่นำเทคโนโลยีนี้มาอย่างใช้ ได้แก่ Apple เปิดตัว iPhone X ที่มาพร้อมกับการรองรับเทคโนโลยี AR ในชื่อ Animoji และในค่าย Samsung ชื่อ AR Emoji ก่อนอื่นมารู้จักเทคโนโลยี AR กันก่อนค่ะ

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) คืออะไร?
            เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างภาพกราฟิกแบบ 3D ในโลกเสมือนเพื่อซ้อนทับลงบนโลกแห่งความจริง หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การสร้างภาพสามมิติเพื่อซ้อนทับภาพจริงแล้วมองผ่านกล้องถ่ายภาพนั่นเอง โดยเทคโนโลยี AR นี้เปิดตัวออกมาค่อนข้างนานมากแล้ว ตั้งแต่ในช่วงปี 2010 แต่ยังไม่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย และยังมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AR ถูกนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว

เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ มีหลักการทำงานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการทํางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย
1. Marker (หรือที่เรียกว่า Markup)
2. กล้องวิดีโอ เว็บแคม  กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อื่นๆ
3. ส่วนการแสดงผลภาพ เช่นจอภาพจากอุปกรณ์แสดงผล
4. ซอฟต์แวร์ส่วนประมวลผลเพื่อวัตถุแบบสามมิติ object 3D

การนำ AR มาใช้ประโยชน์ ได้แก่

– เป็นสื่อในการให้ความรู้ด้วยการใช้งานร่วมกับแหล่งข้อมูลในพิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมของป่าในยุคนั้น หรือภาพของไดโนเสาร์ที่กำลังเคลื่อนไหวภายในห้องจัดแสดง
– การใช้งานด้านตกแต่งภายในด้วยการจำลองการวางผังบ้าน, เฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ
– การใช้งานด้านศิลปะ หรือการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อจำลองกระบวนการทำงาน และดูผลลัพธ์ว่างานที่ได้จะเป็นอย่างไร
– การใช้งานด้านดาราศาสตร์ เช่น การส่องกล้องไปบนท้องฟ้าแล้วปรากฏภาพกลุ่มดาวต่าง ๆ ให้เห็นโดยอัตโนมัติ
– การใช้งานร่วมกับเกม เช่น Pokemon Go ที่ผู้เล่นต้องออกล่าโปเกมอนในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเจอกับโปเกมอน ภาพโปเกมอนแบบ 3D ก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าผู้เล่นทันที

ที่มาข้อมูล
http://www.scimath.org/article-technology/item/7755-ar-augmented-reality
https://www.thaimobilecenter.com/content/iphone-x-and-augmented-reality-technology.asp


อาจารย์ กรกมล ซุ้นสุวรรณ
สังกัด :  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 322
E-Mail :  kornkamol@hu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ :
– E-Commerce
– การตลาดออนไลน์
– การสร้างสื่อการเรียนการสอน
– การออกแบบกราฟิก